Tel.: +48 503 600 007 | Mail: kancelaria@legisforte.pl


PROWADZENIE SPRAWY - reprezentowanie Klienta przed firmą ubezpieczeniową

koszorys

Powierzenie prowadzenia sprawy profesjonalistom znającycm procedury ubezpieczeniowe, posiadającym stosowną wiedzę merytoryczną oraz zaplecze techniczne, poprawia pozycję osoby poszkodowanej i zwiększa szanse na uzyskanie pełnej kwoty należnego odszkodowania

Ukierunkowane procesowo, kompleksowe działania podjęte w stosunku do firmy ubezpieczeniowej, gwarantują szybkie zakończenie polubownego etapu załatwienia sprawy i zgromadzenie profesjonalnej dokumentacji procesowej, umożliwiajacej skierowanie sprawy na drogę sądową w sposób prawnie skuteczny.
W ramach usługi reprezentowania wykonujemy we własnym zakresie (na własny koszt):

Dodatkowo zapewniamy:
PROWADZENIE SPRAWY - reprezentowanie Klienta przed sądem

koszorys

Przed przyjęciem zlecenia na prowadzenie sprawy sądowej, Kancelaria dokonuje indywidualnej analizy sprawy pod kątem kosztów i zakresu niezbędnych działań prawnych, szans na pozytywne zakończenie procesu i finalnego rachunku ekonomicznego.

Indywidualne podejście do każdego przypadku wynika z faktu szczególnej dbałości o zasady etyki zawodowej i interes Klienta - w przypadku niewielkich kwot roszczenia koszty mogą przewyższać uzyskane odszkodowanie.

W przypadku braku ekonomicznego uzasadnienia lub wystąpienia innych istotnych czynników (np. ryzyko przegranego procesu), Kancelaria informuje o realiach sprawy, a w skrajnych przypadkach odmawia przyjęcia zlecenia.


DZIAŁANIA KANCELARII UKIERUNKOWANE SĄ NA UZYSKANIE NALEŻNEGO ODSZKODOWANIA, JUŻ NA ETAPIE PRZEDSĄDOWYM - NASZE DOŚWIADCZENIE I PROFESJONALIZM W DZIAŁANIU MINIMALIZUJE KONIECZNOŚĆ WYSTĘPOWANIA NA DROGĘ SĄDOWĄ.UCZCIWE I JASNE WARUNKI WSPÓŁPRACY:

  1. nie pobieramy wynagrodzenia prowizyjnego od całej kwoty odszkodowania, tylko od kwoty uzyskanej "dodatkowo" w stosunku np. do pierwszej wyceny
  2. odszkodowanie wpływa na konto bankowe Klienta, a nie na rachunek firmowy Kancelarii
  3. Klient zachowuje pełną kontrolę nad sprawą i naszymi działaniami - w naszych umowach nie ma zapisów np. o możliwości zawarcia ugody w imieniu Klienta
  4. każdy przypadek/sprawę traktujemy indywidualnie - stawiamy na jakość, a nie na ilość

Uwaga:

Kancelaria zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zlecenia na reprezentowanie w przypadku stwierdzenia w działaniach podjętych przez Klienta samodzielnie w sprawie, błędów proceduralnych skutkujących ograniczeniem prawnych możliwości egzekwowania roszczenia (np. zlecenie przeprowadzenia procesu likwidacji szkody warsztatowi naprawczemu w ramach tzw. "naprawy bezgotówkowej", prowadzenie sprawy przez firmę odszkodowawczą, która dysponowała umocowaniem prawnym (pełnomocnictwo) do wszelkich czynności w imieniu Klienta, itp.)