Tel.: +48 503 600 007 | Mail: kancelaria@legisforte.pl


ODWOŁANIE OD ZANIŻONEJ WYCENY SZKODY

koszorys

Właściwe przygotowanie dokumentacji odwoławczej ma kluczowe znaczenie dla uznania roszczenia przez firmę ubezpieczeniową, a także ze względów procesowych. Dlatego, odwołania od zaniżonej wyceny szkody, są przygotowywane z udziałem rzeczoznawcy (w zakresie wycen powypadkowych) i opiniowane/redagowane przez prawnika Kancelarii.

Każdy wniosek odwoławczy przygotowywany jest z uwzględnieniem indywidualnych okoliczności i uwarunkowań formalno-prawnych przypadku naszego Klienta.

JEŚLI NIE WIESZ JAK WYKORZYSTAĆ BŁĘDY W WYCENIE UBEZPIECZENIOWEJ - ZLEĆ TO NAM!!!

Podejmując działania samodzielnie, bez odpowiedniego przygotowania, dajesz firmie ubezpieczeniowej możliwość skorygowania swoich pomyłek i zmniejszasz swoje szanse na uzyskanie należnego doszkodowania również na drodze sądowej!!!

Wnioski odwoławcze sporządzane są w oparciu o:

Uwzględnienie we wniosku odwoławczym wszystkich elementów formalnych niezbędnych z punktu widzenia procesowego w połączeniu z dobrze sporządzoną wyceną tj. wyceną, której nie można zarzucić błędów merytorycznych i podważyć, znacznie ogranicza możliwość zaniżenia kwoty należnego odszkodowania i stosowania innych "kruczków" przez firmę ubezpieczeniową.
Standardowa procedura zlecenia/sporządzenia wniosku odwoławczego wygląda następujaco:

  1. przesyłasz posiadaną dokumentację szkodową (oficjalne pisma od firmy ubezpieczeniowej, kosztorys ubezpieczeniowy, protokół oględzin itp.) na adres naszej skrzynki e-mail: kancelaria@legisforte.pl
  2. my weryfikujemy otrzymaną dokumentację i w przypadku konieczności uzupełnienia, informujemy Cię o tym oraz przesyłamy fakturę pro forma
  3. jeśli zdecydujesz sie na zlecenie sporządzenia wniosku odwoławczego (tj. opłacisz fakturę pro forma), przygotujemy dla Ciebie stosowny dokument
  4. po zakończeniu zlecenia wyślemy na Twój adres e-mail projekt odwołania (w przypadku ewentualnych pytań, udzielimy Ci dodatkowych wyjaśnień czy wskazówek)
  5. oryginał faktury wysyłamy w formie papierowej na wskazany przez Ciebie adres